Nieuwslijst

14 11 2014

Parl.: Kamer stelt vragen over 'Beschikking geen loonheffing'

De Tweede Kamer lijkt zich vooralsnog niet al te veel aan te trekken van de kritiek van VNO-NCW,...[meer...]


11 11 2014

NOB: Orde: beschikking geen loonheffingen (BGL) niet in deze vorm invoeren

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) is van mening dat het wetsvoorstel Wet...[meer...]


22 09 2014

MvF: Wetsvoorstel: ook opdrachtgever verantwoordelijk voor fiscale beoordeling van arbeidsrelatie zzp’er

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden beiden verantwoordelijk voor de...[meer...]


09 09 2014

Nieuwe prognose levensverwachting: weinig impact op dekkingsgraad pensioenfondsen

Persbericht Prognosetafel AG 2014. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) heeft dinsdag 9...[meer...]


16 07 2014

Besluit belastingdienst: lagere pensioenleeftijd in 2015 toegestaan

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) publiceerde de voorwaarden voor een pensioenregeling...[meer...]


11 07 2014

MvF: Wetsvoorstel medeverantwoordelijkheid opdrachtgever voor zzp'ers op komst

Het wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever wordt geregeld zal eind...[meer...]


23 04 2014

Kabinet stelt taskforce in n.a.v. problematiek rondom schijnzelfstandigheid zzp'ers

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over de handhaving op schijnzelfstandigheid in de zorg...[meer...]