15 05 2018

Risk Officer (3395: ingevuld)


Voor één van onze Opdrachtgevers in het midden van het land zijn wij op zoek naar een Risk Officer. 

De functienaam

Risk Officer (interim)

De functie

Wij zijn op zoek naar een collega met passie voor de zorg en uitstekende en gedegen kennis van het Risk & Compliance-vakgebied. Vanuit de doelstelling om de bedrijfsresultaten te behalen, ben je als eerstelijns Risk Officer verantwoordelijk voor het adviseren en uitdagen van de managers van Zorginkoop bij het identificeren en het op evenwichtige wijze beheersen van de operational risks in de bedrijfsvoering. Je bent een expert die bij uitstek een deskundige is in het vakgebied op tactisch en strategisch niveau. Je wordt geacht alle facetten van het vakgebied te beheersen, doordat je relevante kennis en ervaring hebt opgedaan. De Risk Officer overstijgt het kennisniveau van zijn/haar directe omgeving en wordt door die omgeving als deskundige geraadpleegd. De Risk Officer zorgt voor kennisoverdracht op het vakgebied binnen Zorginkoop.

Kernactiviteiten:

 • Je adviseert bij het opstellen van generiek  operational risk beleid, procedures en richtlijnen en brengt deze ter uitvoering.
 • Je adviseert bij en helpt met het opstellen en onderhouden van Zorginkoop risicobeleid, procedures en richtlijnen voor het identificeren, beoordelen, vaststellen en laten uitvoeren van maatregelen.
 • Je bewaakt maatregelen waarmee Zorginkoop de operational risks waaraan de organisatie bloot staat mitigeert en je rapporteert over deze maatregelen.
 • Je participeert in operational risk management (ORM) netwerken, werk- en projectgroepen om aansluiting te houden met ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Je initieert, coördineert en faciliteert tactische en operationele Risk Self Assessments en andere ORM activiteiten. Op basis hiervan doe je aanbevelingen voor het verbeteren van de beheersing van operational risks en ondersteun je de lijnorganisatie met de jaarplanning hiervan.
 • Je voert regie uit op het Control Framework (CFW), je monitort de voortgang en adviseert het management hierover. Je doet voorstellen aan de lijnmanagers voor maatregelen om operational risks te managen en beschrijft deze, samen met de bijbehorende werkprogramma’s, ten behoeve van het CFW van Zorginkoop.
 • Je stimuleert en ziet toe op de volledige, juiste en tijdige implementatie van afgesproken maatregelen en acties, waaronder het monitoren van control testing werkzaamheden rondom opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen, de opvolging van audit bevindingen, risk en control issues, etc.
 • Je voert de control testing van de generieke Zorginkoop maatregelen uit.
 • Je stelt een periodieke integrale operational risk rapportage op conform beleid ten behoeve van interne belanghebbenden.
 • Je onderhoudt intern contact met lijnmanagement en interne bedrijfsonderdelen zoals Risk & Compliance en Internal Audit.
 • Je ontwikkelt voor specifieke doelgroepen een effectieve en inspirerende aanpak om de risk awareness te stimuleren. Je geeft presentaties en workshops en meet ook het effect daarvan.

Het profiel

Bij Opdrachtgever staat het klantbelang centraal. Het is daarom, zeker in deze functie, belangrijk dat je in deze functie de belangen van de klant onderkent en zichtbaar afweegt ongeacht of je nu direct of indirect klantcontact hebt. Je geeft de klant wat hij/zij werkelijk nodig heeft. Je bent een energieke Risk Officer met een analytische geest. Je hebt vakkennis en met jouw communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht breng je de wereld van risk en compliance in verbinding met het klantbelang. Je bent je ervan bewust dat de lat die door de maatschappij en toezichthouders wordt gelegd steeds hoger is en je anticipeert op deze ontwikkelingen. Je wacht niet op initiatief van toezichthouders, maar beoordeelt sociale trends en issues en neemt zelf het initiatief om ervoor te zorgen dat Zorginkoop voor haar klanten en partners betrouwbaar is. Je hebt hierin een voorbeeldrol en weet anderen te inspireren. Onze ideale kandidaat is een energieke, stressbestendige en resultaatgerichte professional. Je bent standvastig en hebt overtuigingskracht. Jouw rol hierin is inspirerend, initiërend, adviserend en ook controlerend. Je pakt makkelijk de lead en bent voortvarend in het oppakken van projectleiderschap. Je bent op alle niveaus van de organisatie een gesprekspartner met impact: niet alleen door je uitstekende kennis van zaken maar ook door je (organisatie)sensitiviteit weet je dingen voor elkaar te krijgen. Je wordt gewaardeerd om je creatieve oplossingen, je eerlijke en open houding en je uitstekende vakkennis. Als Risk Officer Zorginkoop heb je een HBO+/WO-opleiding en bij voorkeur minimaal 3 tot 6 jaar werkervaring. Je bent in staat om op een zelfstandige manier je functie uit te voeren, en bent ook van toegevoegde waarde voor het team waar je onderdeel van uitmaakt.