Download Nieuws over Advinsure:

- Informatie brochure Advinsure

- Artikel in De Actuaris: Markt Detacheringbureaus verdubbelt komende 5 jaar (16-3-2010)

- Artikel in De Actuaris: Acquisitie voor zzp'ers is een lust (of is het een last?) (juli 2015)

- Het nieuwe beroepsprofiel omschrijft wat het beroep van Actuaris inhoudt. Zowel het belang van het vak als de kerntaken en competenties. Het is het vertrekpunt voor de beroepsontwikkeling van actuarissen, het beroep zelf en de toegevoegde waarde van het beroep, nu Ún in de toekomst.               (27-2-2016)