Vacaturelijst

Acceptant Brand Volmacht (3415: ingevuld)

Voor één van onze opdrachtgevers in het midden van het land zoeken we naar een ervaren Acceptant Brand Volmacht.

Beschrijving aanvraag / opdracht

Het Portefeuillebeheer team is verantwoordelijk voor het structureel verbeteren van het rendement van de provinciale portefeuilles Brand, Werkmaterieel, Aansprakelijkheid en Agrarisch. Daarnaast starten we per januari met de zakelijke brandverzekeringen in de Volmacht. Voor deze portefeuille gaan we met zeven collega’s alle gemaakte limiet afspraken herbeoordelen. We toetsen deze afspraken aan ons nieuwe beleid en beoordelen de brandrisico’s die onder de limietafspraken vallen. Daarbij worden zorgvuldig de belangen van klant, gevolmachtigd agent en de verzekeraar afgewogen.

Omschrijving team:

Het Portefeuillebeheer team werkt met een grote diversiteit aan medewerkers; interne en externe acceptanten, generalisten maar ook specialisten in brand, aansprakelijkheid, werkmaterieel en agrarische verzekeringen. De sfeer kenmerkt zich door met elkaar dagelijks de schouders eronder te zetten waarbij het plezier centraal staat. Er vinden wekelijkse agile stand ups plaats waarin de lopende zaken besproken worden en voor meer inhoudelijke kennisdeling zijn er kalibratie sessies waarin kennis met elkaar wordt gedeeld door voorbeeld cases te bespreken.

Als (ervaren) Acceptant Brand Volmacht beschik je over:

  • WFT Basis en Schade zakelijk. Indien je verder in het bezit bent van een branche brand diploma is dat een grote pré;
  • Ruimschootse ervaring met acceptatie van zakelijke brand volmacht verzekeringen opgedaan bij voorkeur bij meerdere verzekeraars en/of volmachten;
  • Verder beschik je over een open blik en houding om kennis te delen, en te leren van kennis en ervaring vanuit de collega’s in het team.