Vacaturelijst

Senior Actuaris (3420: ingevuld)

Voor een van onze opdrachtgevers in het midden van het land zijn we op zoek naar een Senior Actuaris (Interim).

De 2e lijn op product&pricing is binnen divisie Schade & Inkomen (dS&I) decentraal gepositioneerd binnen de afdeling Insurance Risk (gelegeerde bevoegdheid vanuit de Actuariële Functie Houder).

De opdracht omvat het coördineren en uitvoeren van de decentrale 2e lijn Insurance Risk op product & pricing voor de keten Schade particulier, Schade bedrijven en Inkomen. De 2e lijn op product & pricing is een onderdeel van het PARP proces binnen dS&I. Hier binnen kennen we productietarieven (zogenaamde kostprijs), portefeuilletarieven, acquisitietarieven, conversietarieven en een 3 jaarlijkse product review.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het overzicht houden van het totaal aan 2e lijn review werk product & pricing binnen de afdeling IR, contact hebben met de agile pricing teams over de planningen, werk verdelen in piekmomenten en collega’s inwerken en begeleiden;
 • De Insurance Risk manager van input voorzien voorafgaand aan de besluitvorming overleggen (product beoordelingscommissie, pricing boards, etc.);
 • Een aantal tweede lijn reviews binnen team Insurance Risk uitvoeren, inclusief het brengen van een 2e lijn opinie in de besluitvorming: 
  • Challengen van de uitgangspunten/aannames die onder de beoordeling van het rendement (profittest) liggen;
  • Toetsen van de beoordeling van de beleidsdoelstellingen;
  • Beoordelen van de risico’s (verzekeringstechnisch) die specifiek bij dit product zitten. 
 • Up to date houden PARP richtlijnen t.b.v. product&pricing actuarissen, richtlijnen aanpassen n.a.v. de opgedane inzichten tijdens diverse pricing trajecten, n.a.v. aangepast beleid;
 • Contacten met de AFH.

Beschrijving afdeling / team:

De afdeling Insurance Risk valt binnen Finance en Control van de divisie Schade en Inkomen en staat opgesteld voor het kapitaal- en verzekeringstechnisch risicomanagement voor de Nederlandse schadeverzekeraars. Het enthousiaste team van ongeveer 20 collega’s bestaat hoofdzakelijk uit actuarissen. De taken van dit team betreffen onder andere het participeren en adviseren in trajecten waar de actuariële modellen voor Schade en Inkomen worden ontwikkeld, het bieden van ondersteuning op kapitaalmanagement en innovatie, Solvency II berekeningen en analyse, de 2e lijns review op pricing. 

Als Senior Actuaris ben je:

 • Afgestudeerd WO Actuariaat
 • Minstens 5 jaar werkzaam in een actuariële functie bij een schadeverzekeraar
 • Analytisch sterk, ben je in staat om op basis van je bevindingen heldere adviezen te geven aan directie en senior management en heb je de overtuigingskracht op je advies impact te laten hebben
 • een stevige persoonlijkheid, werk je zelfstandig en neem je initiatief. Je bent tactvol, maar zeker niet afwachtend en een sparring partner op niveau.