Certificering

Onafhankelijkheid is het bestaansrecht van elke controlerend accountant en actuaris. Bepaalde combinaties van controle en advies kunnen diens objectieve meningsvorming echter onder druk zetten.
Een aantal diensten is verboden terrein, terwijl andere diensten nog maar beperkt mogelijk zijn. Hierdoor kunnen “gaten” ontstaan in de benodigde werkzaamheden die niet door de bestaande leveranciers van de klant kunnen worden ingevuld.

Controle én advies
Advinsure heeft in haar dienstverlening een duidelijke keuze gemaakt door NIET te kiezen voor certificering, waardoor iedere kans op belangenverstrengeling bij de klant is uitgesloten.