Vacaturelijst

Manager Treasury Operations (3409: ingevuld)

Voor een opdrachtgever in de randstad zijn we op zoek naar een Manager Treasury Operations.

Beschrijving aanvraag / opdracht

De Manager Treasury Operations heeft een sleutelpositie binnen het gecentraliseerde Treasury team van de opdrachtgever. Hij/zij is verantwoordelijk voor de opzet van het betalingsverkeer van de groep, het beheersen van rente- en valutarisico’s en het beheren van de liquiditeitspositie. De Manager Treasury Operations is tevens verantwoordelijk voor een effectief controle framework en zorgt voor efficiënte maand- en kwartaalafsluitingen. Hij/zij geeft leiding aan de Treasury front- en backoffice medewerkers en is het eerste aanspreekpunt voor de interne- en externe auditors m.b.t. de Treasury activiteiten. De Manager Treasury Operations rapporteert aan de Group Treasurer. 

De Manager Treasury Operations leidt daarnaast verschillende (change) projecten op het gebied van banking infrastructuur en implementatie van nieuwe accounting standaarden (o.a. IFRS 9 Financial Instruments).

Meer specifiek behoren tot de verantwoordelijkheden:

 • Dagelijkse aansturing van Treasury operations team, bestaande uit 3 FTE (front- en back office)
 • Verantwoordelijk voor de opzet en werking van het cash management proces en beleid, incl. inrichting van relevante (IT) systemen en bank interfaces
 • Eerste aanspreekpunt voor interne- en externe auditors m.b.t. de administratieve verwerking en interne controle van de Treasury activiteiten
 • Leidt de maand- en kwartaalafsluitingen in Treasury Management Systeem (Reval) en bijbehorende interne- en externe rapportages
 • Opzet en werking van de intercompany financiering (in-house bank)
 • Beheer van de liquiditeiten van opdrachtgever (EUR 0.5-2.0 miljard) in de geldmarkt
 • Inzichtelijk maken en beheersen van de valuta- en renterisico’s van de groep. Afdekking van risico’s d.m.v. derivaten inclusief onderpandbeheer (circa EUR 5 miljard derivaten portefeuille)
 • Expert op het gebied van hedge accounting (opzet en rapportage)
 • Volgt ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en zorgt voor compliance (b.v. EMIR, MIFID)
 • Onderhandeling van bank documentatie voor cash management, en korte termijn financieringsfaciliteiten (incl. garanties en supply chain finance).
 • Key contactpersoon voor bankrelaties op het gebied van cash management en hedging

Omschrijving werkomgeving 

Treasury is binnen het Corporate Center van de opdrachtgever verantwoordelijk voor de kapitaalstructuur van de groep, het liquiditeitenmanagement en het beheren van valuta-, rente- en eventrisico’s (verzekeringen). Treasury bestaat uit 9 medewerkers en is onderverdeeld in twee teams: Treasury Operations en Corporate Finance.

Het Corporate Finance team is verantwoordelijk voor de kapitaalstructuur van de opdrachtgever en uitvoering van alle materiële externe financieringstransacties, waaronder het uitgeven van obligaties, aandelenkapitaal en het afsluiten van bankfinancieringen.

Het Treasury Operations team is verantwoordelijk voor het beheren van de cash positie van de groep, het afdekken van valuta- en/of renterisico’s en het dagelijkse betalingsverkeer. Daarnaast verzorgt het team de administratie en rapportage m.b.t. de Treasury activiteiten.

Specifieke kennis en vereisten

 • Universitair werk- en denkniveau. Afgestudeerd in relevante richting (financieel, economisch of bedrijfskundig) eventueel aangevuld met vakspecifieke opleidingen en cursussen
 • 6-8 jaar relevante ervaring in een corporate Treasury Operations omgeving
 • Ervaring met cash management, risk management (valuta- en renterisico) en Treasury Accounting en Control
 • Ervaring met Treasury Management Systemen en (implementatie van) bank interfaces. Bredere kennis van ERP systemen is een pré
 • Beschikt over relevante IFRS kennis inclusief hedge accounting
 • Kan communiceren en samenwerken op diverse niveaus en met verschillende disciplines (o.a. shared service organisatie, interne- en externe auditor, corporate control, relatiebanken, IT organisatie, etc)
 • In staat complexe projecten te leiden waarbij coördinatie met andere afdelingen en externe adviseurs een vereiste is
 • Hands-on manager die leiding kan geven aan klein team van experts. Daagt medewerkers uit zich verder te ontwikkelen en processen en systemen continue te verbeteren.
 • Open en flexibel persoon, resultaatgericht met zeer hoge kwaliteitsstandaarden